Symboliek

      en

         Beschrijving

                               Levensbomen


Al van oudsher is het symbool van de levensboom ons bekend. Hij wortelt in religieuze tradities en culturen.
Het is een symbool van onsterfelijkheid, begin en einde, de eeuwige kringloop van het leven. Hij ontstaat uit een klein zaadje geborgen in de schoot van moeder aarde. En vertakt zijn groeiende wortels in de onderwereld en groeit dan naar boven, naar het licht en de zon.
Door de sappen van de aarde wordt hij gevoed en door de zon verwarmd.
Zijn takken zijn als armen, die bladeren, vruchten en bloemen dragen. Tot ook zij zaadjes in de aarde laten vallen en opnieuw ontspruiten.
Een voortdurende groei, leven en herleven, afsterven en opnieuw geboren worden.
Een prachtige symboliek, die mij aan de mens doet denken.

De grond waaruit die mens ontspruit zou je kunnen zien als zijn achtergrond, zijn genen, zijn talenten, de stand van de planeten op het moment van zijn geboorte. De wortels zullen misschien van eventuele vorige incarnaties kunnen verhalen.
Met zijn takken reikt hij naar de hemel en de vruchten die hij wel of niet draagt, symboliseren zijn leven.
Welke weg gaat deze boom, zijn eigen specifieke Levensboom?
Hoe lang en hoe stevig zijn z'n wortels. Hoe groot is de kracht van zijn levensmoed en de energie waarmee hij kracht put uit zijn talenten.
De verdere weg die hij gaat, omhoog door de stam. Waar blijft hij misschien steken, waar stopt zijn reis, wat zou hem kunnen weerhouden verder te gaan…
Vindt hij het vuur om zijn takken vorm te geven en vindt hij de sappen om de bladeren en de vruchten te voeden? Of verdort hij halverwege en geeft hij op of gaat hij ondanks de stormen die hem teisteren verder.

Misschien zal hij halverwege rust in moeten lassen om te schouwen in zijn binnenste, om te zien, in te zien, of de takken die hij vorm geeft de juiste richting op groeien.
Zijn innerlijke spiegel zou hem dat kunnen vertellen.
Hoe wil hij vruchtdragen en voor wie wil hij dat? Wil hij dat alleen voor zich zelf of laat hij anderen daarin delen. En meegenieten van wat hij heeft gecreëerd.
Geschapen uit de sappen van het aardewater van waaruit hij is voortgekomen. Soms met uiterste inspanning ontlokt uit soms povere grond.

En dan, als de vruchten als wonderschone trossen aan zijn takken hangen… Geeft dat de takken kracht, reiken ze omhoog de hemel in of gaan ze hangen en bezwijken de takken onder zoveel pracht?
Hoe hoog zullen zijn takken groeien, waar staan ze voor, wat willen ze bereiken en wie willen ze bereiken.
Groeien ze de hemel in naar andere werelden, zodat ze deze wereld kunnen overzien en aanschouwen?
Wie zal het zeggen…

Hoe ziet jouw Levensboom er uit? Wat zeggen de kleuren over jou en de vorm van de takken, bloemen en vruchten die gaan groeien.
Wat kan deze Boom voor je doen, wat is je verhaal, wat zijn de jouw gegeven talenten en wat is je rode draad. Misschien je opdracht in dit leven.
Waar liggen de mogelijkheden voor verdere groei?

Bij het tot stand komen van jouw specifieke Levensboom stem ik me af op jouw energie. En druk dat uit in de vorm van een Levensboom. Een boom van "leven" die jou omvat en uitdrukt.
De symbolen die getekend worden komen uit oeroude tijden, de kleuren en vormen ontstaan door de afstemming. Ik weet me gedragen door energieën die me leiden.

Je levensboom zal voor jou inspirerend en transformerend zijn. En genezend daar waar mogelijk.