Voor wie?

                  In principe voor iedereen die deze wil laten maken.
Een paar voorbeelden….

  • Eigen levensboom - om te weten wie je bent…

  • Geboorteboom. Bij de geboorte van een kind, kleinkind of een ander dierbaar mensenkind.

  • Vriendschapsboom. Je wilt uit vriendschap aan een dierbare vriend/vriendin een Levensboom schenken.

  • Kinderboom/troostboom. Ik denk hier vooral aan bij het verlies van een kind. Deze Levensboom zou inzicht en vooral troost kunnen bieden in de vorm die het kind aangeeft…
  • Lees meer................

  • Een praktijk, onderneming, vereniging of organisatie.

  • (Opening van) een gebouw.

  • Voor elke gebeurtenis, idee, gelegenheid of wens is een levensboom mogelijk.

Bij alle Levensbomen hoort een begeleidende tekst, die diep op de betekenis van deze specifieke Levensboom ingaat. Zie elders op deze website.